Om BoD

Det banebrytende konseptet bak BoD ble utviklet i 1997 av Libri-gruppen: bokutgivelse med Print on Demand fra kun ett eksemplar samt salg gjennom alle bokhandler. I dag er BoD en europeisk pionér og ledende spesialist innen digital bokutgivelse og selvpublisering. Vi har aktivt utvidet publiseringsmulighetene for forfattere og forlag i ni land, og tilbyr dermed bokproduksjon og distribusjon av bøker og e-bøker både i Norge og internasjonalt. Resultatet er en ny dimensjon av tilgjengelige titler og deres mangfold i bokmarkedet - rettet mot alle lesere.

Med BoD gir man ut bøker som selvpubliserende forfatter i bokhandelen uten å være avhengig av forlag eller utgiver, og med det beholder full frihet over verkenes innhold, design og pris. Etter ønske og behov yter BoD profesjonell og personlig støtte, og følger forfatterne gjennom alle faser av bokprosjektet; fra idé til implementering, publisering og markedsføring.

BoD og Print on Demand gjør det mulig for forlag å publisere deres titler risikofritt, i tillegg til alltid å holde dem tilgjengelig uten krav om minsteopplag. Nye titler kan dermed enkelt introduseres for bokmarkedet og utgåtte titler kan igjen gjøres tilgjengelig for leserne.

 • BoD-Infografik-NO
 • Alle bøker produsert av BoD er FSC®-sertifisert (FSC-C105338).

  Dette betyr at vi bruker papir som består av minst 70 % FSC-sertifisert eller godkjent resirkulerbart materiale, og at de øvrige 30 % oppfyller kravene til Controlled Wood, hvilke fastsettes av FSC Controlled Wood Standard.

  De viktigste kravene til dette treverket er å unngå:

  • ulovlig høstet trevirke
  • tre fra områder der tradisjonelle og sivile rettigheter krenkes
  • tre fra skog der spesielle verneverdier trues av skogforvaltning
  • tre fra områder som avskoges eller omgjøres til plantasjer
  • tre fra skog plantet med genetisk modifiserte treslag

 • BoD er stolt av sine ambisiøse klimavitenskapelige mål, som viser at vi som pionerer og teknologiledere engasjerer oss for miljøet, samtidig som vi alltid streber for å forutse behovene til våre kunder og deres forbukere. Vi tilbyr miljøvennlige og energieffektive løsninger for publisering av e-bøker og bøker og tilhørende produksjon. Vi vil se fremtidige økninger av den fornybare andelen av vår strømforsyning. Vi inkluderer også våre leverandører og avtalepartnere i målsetningen om å redusere de absolutte klimagassutslippene til null senest innen 2030.

  Kombinasjonen av miljøbevisste og økonomiske handlinger er en selvfølge for oss. Med dette mener vi nøye håndtering av ressursene som er viktig for produksjonen, slik som tre, vann, energi og luft, noe vi oppnår gjennom kontinuerlig optimalisering av bruken og en bærekraftig forvaltning. Vi trenger hovedsakelig papir, elektrisk energi og farger for trykking av våre bøker. Anlegg og tjenesteytere som bruker energi og råvarer effektivt fortrekkes. Vi har identifisert at den mest effektive måten å spare ressurser på er gjennom effektiv bruk av energi, og av denne grunn har vi vedtatt en passende energipolitikk.

  Med denne energipolitikken forplikter BoD seg til kontinuerlig og bærekraftig å redusere energiforbruket, spesielt i produksjon med tilhørende hjelpeanlegg, samt tilhørende CO2-utslipp, og samtidig oppfylle juridiske og andre krav. Dette gjøres på grunnlag av energimålene som årlig settes av ledelsen. Vi forsikrer deg om at vi vil gjøre tilstrekkelige ressurser og informasjon tilgjengelig for vårt energiledelsessystem og for å nå de oppsatte målene. Energiforbuket måles, overvåkes og evalueres av energiteamet. Vi vil kontinuerlig kontrollere, evaluere, designe og fortløpende forbedre prosesser og aktiviteter for energieffektivitet. Energisparetiltak planlegges og implementeres av energiteamet med støtte fra alle medarbeidere, og resultatene blir registrert, analysert og evaluert med jevne mellomrom.

  Samarbeidet mellom alle medarbeidere og leverandører er viktig for gjennomføringen av energipolitikken. Derfor blir medarbeiderne omfattende og jevnlig imformert og involvert i forhold til status for energiprogrammet. I tillegg sørger vi for at våre ansatte til enhver tid har tilgang til relevant informasjon.

  Energipolitikken gjelder likt innenfor alle områder, aktiviteter og prosesser i selskapet, for å sikre kontinuerlig forbedring av energiytelsen og energiledelsessystemet, og for å bli gjort kjent for alle ansatte og interessenter ved forespørsel.

Innlogging for myBoD