Personvernerklæring

Vi gleder oss over ditt besøk på våre nettsider. I det følgende vil vi informere deg om håndteringen av dine data i henhold til personvernforordningens art. 13.


Ansvarshavende
 

Ansvarlig for den datainnsamlingen og behandlingen som beskrives er som nevnt her:

Books on Demand GmbH
In de Tarpen 42
22848 Norderstedt
Tyskland
E-post: info@bod.de
Tlf.: +49 (0)40 - 53 43 35-0


Lagring av IP-adressen
 

Vi lagrer den IP-adressen som formidles fra din nettleser strengt etter formålet, med den interesse å kunne oppdage, begrense og fjerne angrep på våre nettsider. Lovhjemmel er personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav f.


Bruksdata
 

Når du besøker vår nettside, blir såkalte bruksdata midlertidig lagret som protokoll på vår nettserver for statistiske formål, for å forbedre kvaliteten på våre nettsider. Dette datasettet består av:

  • Den siden som filen ble hentet fra,
  • Filens navn,
  • Dato og klokkeslett for forespørselen,
  • Tilgangsstatus (fil overført, fil ikke funnet),
  • Beskrivelse av type anvendt nettleser,
  • IP-adressen til den datamaskinen som sender forespørselen, adressen blir forkortet slik at en personrelasjon ikke lenger kan opprettes.

De nevnte protokolldata blir kun lagret anonymisert.


1. Nettbutikk
 

1.1. Opprette en kundekonto
Når en kundekonto opprettes, lagrer vi de de data som du legger inn der. Dette er leverings- og bestillingsadresse (som inneholder f.eks. navn, fornavn, gate/vei, husnummer, sted, postnummer), hvis du ønsker det kredittkort og bankforbindelsesdata samt din e-postadresse. Lovhjemmel for dette er personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav b.

Du kan si opp kundekontoen ved å sende oss en e-post med tilsvarende oppfordring til vår kundeservice. Vi vil da slette alle data, så langt det ikke finnes noen oppbevaringsplikter (f.eks. utestående fordringer, skatterettslige bilag).

1.2. Avvikling av bestillinger/vannmerker og opphavsrett
Vi lagrer og bruker dine personrelaterte data som du oversender oss i løpet av en bestillingsprosess (særlig faktura- og leveringsadresse, opplysninger om de varene du har bestilt, f.eks. ISBN og tittel samt tjenester og opplysninger om den betalingsmåten som du ønsker), etter personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav b utelukkende for avviklingen av dine bestillinger. Din e-postadresse bruker vi da for meldinger om din bestilling.

I rammen av nedlastingen av en ebok i PDF-format blir det alt etter valg brukt DRM eller en vannmerketeknologi, der vannmerketeknologien gjør det mulig å markere filen individuelt med et personlig vannmerke som ikke kan høres eller slettes, for dermed å kunne spore filer som kunden ulovlig har brakt på markedet tilbake til kunden. Personrelaterte data blir da utstyrt med et nummer og lagret i pseudonymisert form. Ved mistanke om misbruk kan de lagrede nummerne tilordnes kunden.

1.3. Andre funksjoner
Hvis du bruker huskelistens funksjonalitet i rammen av din kundekonto, lagrer og bruker vi de data som du har lagt inn i denne sammenheng, hvis dette er nødvendig for å stille disse funksjonene til rådighet. Du kan til enhver tid slette eller deaktivere dette i din kundekonto.

Hvis du skriver en anmeldelse i form av en vurdering, offentliggjør vi i tillegg til overskriften og teksten også det pseudonymet som du har valgt og oppgitt. Din e-postadresse blir riktignok lagret i vårt system, slik at vi kan ta kontakt med deg, f.eks. hvis det blir fastslått en krenkelse av opphavsretten, den blir imidlertid ikke vist i nettbutikken. Hvis du har angitt vurderingen i rammen av din kundekonto, kan du til enhver tid se denne og, hvis du vil behandle den, må du sende oss en e-post om dette til ovennevnte e-postadresse.


2. myBoD
 

2.1. Opprette en kundekonto
Når en kundekonto opprettes, lagrer vi de de data som du legger inn der. Disse data er din e-postadresse og det passordet som du har lagt inn. Lovhjemmel for dette er personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav b. Med innstillingene i påloggingsområdet kan kundekontoen slettes til enhver tid. Vi vil da slette alle data, så langt det ikke finnes noen oppbevaringsplikter (f.eks. utestående fordringer, skatterettslige bilag).

2.2. Avvikling av produktbestillinger
Vi lagrer og bruker dine personrelaterte data som du oversender oss i løpet av en bestillingsprosess (særlig navn og fornavn, adresse, sted, faktura- og leveringsadresse, opplysninger om de varene som du har bestilt, f.eks. ISBN og tittel samt tjenester og opplysninger om den betalingsmåten som du ønsker), etter personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav b utelukkende for avviklingen av dine bestillinger. Din e-postadresse bruker vi da for meldinger om din bestilling.


3. Datasikkerhet
 

For å kunne beskytte dine data så godt som mulig mot uønsket tilgang, iverksetter vi tekniske og organisatoriske tiltak. På våre sider bruker vi en krypteringsprosess. Fra din datamaskin til vår server og omvendt blir dine opplysninger overført over Internett ved hjelp av en SSL-kryptering. I de fleste nettleserne ser du dette ved at låssymbolet i nettleserens statuslinje er lukket og at adresselinjen begynner med .


4. Dataoverføring til andre og i andre land
 

I rammen av en ordrebehandling iht. personvernforordningens art. 28 overfører vi dine data til tjenesteytere som støtter oss i driften av våre nettsider (f.eks. hosting, vedlikehold, nettanalysetjenester, telefonsenter) og de prosessene som er forbundet med dette. Dessuten overfører vi dine data i rammen av en ordrebehandling iht. personvernforordningens art. 28 til tjenesteytere for nyhetsbrev (som nærmere beskrevet i nr. 8.2), til tjenesteytere som støtter oss ved forsendelsen (f.eks. logistikkforetak) og til betalingstjenester. Våre tjenesteytere er strengt undergitt våre instrukser og er tilsvarende avtalemessig forpliktet.

Dataoverføring til andre land
Delvis overfører vi personrelaterte data til et tredje land utenfor EØS. Vi har da sørget for et passende datavernnivå: I tilfelle Google Analytics (USA), Google+ (USA) og Google Adwords (USA) følger et passende datavernnivå av den tilsvarende deltakelsen i Privacy-Shield-avtalen (personvernforordningens art. 45, 1. ledd). Det samme gjelder for Facebook (USA), Instagram (USA), Salesforce (USA) og Twitter (USA).


5. Informasjonskapsler
 

På våre nettsider bruker vi informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som blir lagret på din sluttenhet og kan leses ut. Man skiller mellom øktinformasjonskapsler, som slettes igjen så snart du lukker din nettleser, og permanente informasjonskapsler, som lagres ut over den enkelte økten. Informasjonskapsler kan inneholde data som gjør det mulig å gjenkjenne den enheten som brukes. Delvis inneholder imidlertid informasjonskapsler bare opplysninger om bestemte innstillinger som ikke kan knyttes til en person.

På våre nettsider bruker vi øktinformasjonskapsler og permanente informasjonskapsler. Behandlingen skjer på grunnlag av personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav f, og i den interesse å optimalisere brukerføringen hhv. gjøre den sikrere og mer effektiv, tilpasse fremstillingen av vår nettside og opprettholde den SSL-beskyttede forbindelsen. Du kan innstille nettleseren din slik at den gir informasjon om plasseringen av informasjonskapsler. Dermed blir bruken av informasjonskapsler tydelig for deg.

Dessuten kan du til enhver tid med tilsvarende innstilling av nettleseren slette informasjonskapsler og forhindre at det settes flere. Vær oppmerksom på at våre nettsider da eventuelt ikke blir vist på best mulig måte, og at noen funksjoner teknisk ikke lenger står til rådighet.

Still inn dine informasjonskapsler her.


6. Sporingsverktøy
 

Google Analytics
For behovsriktig utforming av vår nettside oppretter vi pseudonyme bruksprofiler ved hjelp av Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler som lagres på din sluttenhet og kan leses ut av oss. På den måten kan vi gjenkjenne gjentatte besøkere og telle dem som sådanne. Databehandlingen skjer på grunnlag av personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav f hhv. tysk lov om telemedier (TMG) § 15, 3. ledd og for å vite hvor ofte våre nettsider blir hentet opp av forskjellige brukere.

De opplysningene som blir opprettet av en informasjonskapsel om din bruk av denne nettsiden, blir som regel overført og lagret på en server hos Google i USA. Fordi vi har aktivert IP-anonymisering på denne nettsiden, blir din IP-adresse imidlertid først forkortet innenfor medlemslandene i Den europeiske unionen. Kun i unntakstilfeller blir hele IP-adressen overført til en server for Google i USA (et rimelig datavernnivå foreligger etter personvernforordningens art. 45, 1. ledd med Googles deltakelse i Privacy Shield) og så forkortet der. Dessuten har vi sluttet en avtale med Google Inc. (USA) om ordrebehandling etter personvernforordningens art. 28. Etter denne kan Google kun bruke all informasjon strengt etter formålet, for å evaluere bruken av vår nettside for oss og sette opp rapporter om nettsideaktivitetene.

Du kan motsi behandlingen til enhver tid. Bruk en av de følgende mulighetene til dette:

  1. Med en tilsvarende innstilling i din nettleser-programvare kan du forhindre lagring av informasjonskapsler; vi gjør imidlertid oppmerksom på at du i dette tilfellet eventuelt ikke vil kunne bruke alle funksjonene på denne nettsiden i fullt omfang.
  2. Dessuten kan du forhindre at de data som er opprettet av informasjonskapselen og som gjelder din bruk av nettsiden (inkl. din IP-adresse) samles inn til Google, og at Google behandler disse dataene, ved at du laster ned og installerer en nettleser-plugin med følgende lenke (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
  3. Du kan dessuten forhindre at Google Analytics registrerer data ved å klikke på følgende lenke. Det blir satt en informasjonskapsel for å velge bort, som for fremtiden permanent forhindrer at dine data blir registrert ved besøk på denne nettsiden: Klikk her for å motsi at Google Analytics behandler dine data.


7. Kontaktskjema
 

Du kan ta kontakt med oss over et nettskjema. For bruk av vårt kontaktskjema trenger vi ditt navn og din e-postadresse. Du kan gi flere opplysninger, men du må ikke.

Lovhjemmel for behandlingen er personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav f. Dine data blir kun behandlet for å besvare din forespørsel, og de blir slettet etter et tidsrom på 30 dager. De blir ikke gitt videre til andre.

7.1. Plugin for sosiale medier
På vår nettside brukes såkalte sosiale plugins („plugins“) for de sosiale nettverkene Facebook og Google+ og mikrobloggingtjenesten Twitter. Disse tjeneste blir tilbudt av foretakene Facebook Inc., Google Inc. og Twitter Inc. („tilbydere“).

Facebook blir driftet av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). En oversikt over plugins fra Facebook og hvordan de ser ut finner du her: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Google+ blir driftet av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). En oversikt over plugins fra Google og hvordan de ser ut finner du her: https://developers.google.com/web 

Twitter blir driftet av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). En oversikt over Twitter-knapper og hvordan de ser ut finner du her: https://dev.twitter.com/web/tweet-button

Når du henter opp en av våre nettsider som inneholder en slik plugin, oppretter din nettleser en direkte forbindelse med serverne for Facebook, Google eller Twitter. Innholdet i plugin blir av den respektive tilbyderen direkte overført til din nettleser og satt inn i siden. Når plugins blir satt inn i siden, får tilbyderen opplysningen om at din nettleser har hentet opp den tilsvarende nettsiden, selv om du ikke har noen profil eller for øyeblikket ikke er pålogget. Disse opplysningene (inkludert din IP-adresse) blir overført fra din nettleser direkte til en server for den respektive tilbyderen i USA og lagret der.

Når du er pålogget hos en av tjenestene, kan tilbyderne umiddelbart tilordne besøket på vår nettside til din profil hos Facebook, Google+ hhv. Twitter. Når du samhandler med plugins, for eksempel betjener „Liker“-, „+1“- hhv. „Twitter“-knappen, blir de tilsvarende opplysningene også overført direkte til en server for tilbyderne og lagret der. Opplysningene blir dessuten offentliggjort i det sosiale nettverket hhv. på din Twitter-konto og vist der til dine kontakter. Formål og omfang av datainnsamlingen og tilbydernes videre behandling og bruk av dataene, samt dine rettigheter og innstillingsmuligheter for vern av din privatsfære finner du i tilbydernes personvernopplysninger.

Hvis du ikke vil at Google, Facebook eller Twitter tilordner de data som er innsamlet over våre nettsider umiddelbart til din profil hos den respektive tjenesten, må du logge deg ut av den tilsvarende tjenesten før du besøker vår nettside. Lastingen av plugins kan også fullstendig forhindres med tillegg for din nettleser, f.eks. med skriptblokkeren „NoScript“ (http://noscript.net/)

7.2. Nyhetsbrev
På vår internettside tilbyr vi også muligheten for å bestille vårt nyhetsbrev. Hvis du har gitt oss en særskilt tillatelse til å informere deg med e-post om våre egne produkter og tjenester, skjer en tilsvarende behandling på grunnlag av personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav a.

Din tillatelse kan til enhver tid tilbakekalles, den behandlingen som har skjedd inntil da forblir rettmessig. Når tillatelsen blir tilbakekalt, stanser vi den tilsvarende databehandlingen.

Når du ikke vil motta flere nyhetsbrev, kan du til enhver tid avbestille det, f.eks. med e-post til info@bod.no, over lenken for avbestilling av nyhetsbrev, som du finner i hver e-post med nyhetsbrev, eller på nettsiden: www.bod.no/nyhetsbrev

7.3. Google Adwords konverteringssporing og remarketing

7.3.1. Retargeting-teknologier
For å kunne tilby reklame som er utformet etter dine interesser også på andre internettsider, bruker vi retargeting-teknologier fra Google. Databehandlingen skjer på grunnlag av personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav f.

Når du besøker våre nettsider, blir kjennetegnene for gjenkjennelse av din nettleser eller sluttenhet hentet opp, din IP-adresse blir evaluert eller et kjennetegn blir lagret på din sluttenhet som en liten tekstfil (f.eks. som såkalt tredjemanns informasjonskapsel). Din brukeradferd blir registrert ved besøk på forskjellige nettsider. Kjennetegnene er utformet pseudonymt. Hvis du er pålogget med din Google-konto, kan disse kjennetegnene tilordnes din profil direkte. Google kan knytte dine besøk på våre nettsider sammen med dine kjennetegn og lagre dem for å vise deg målrettet reklame på andre internettsider. Dermed kan Google også fastslå det forrige besøket på vår nettside. Din sluttenhet og din nettleser blir gjenkjent av Google, f.eks. når du henter opp en side som viser reklame etter oppdrag fra Google.

7.3.2. Remarketing
Vi kan utstyre våre nettsider med slagord som inneholder utsagn om innholdet i internettsiden, som f.eks. tilbudte produkter. Google får disse slagordene, som hverken inneholder personrelaterte eller sensible opplysninger. Når du besøker en side med bestemte slagord om produkter, lagrer Google dette og tilordner det dine pseudonyme kjennetegn. Ved hjelp av disse tilknytningene kan Google se om og ev. hvilken av vår reklame som blir vist deg.

7.3.3. Enhetsoverskridende remarketing
Google kan teknisk knytte sammen de pseudonyme kjennetegnene, f.eks. dine sluttenheter som nettbrett, smartphone og e-postboks (enhetsoverskridende markedsføring). Det forutsettes at du tidligere har erklært overfor Google at du er enig i denne databehandlingen. Dermed kan Google gjennomføre reklamekampanjer målrettet over forskjellige sluttenheter.

Dine data blir overført til Google og lagret i USA. Et passende datavernnivå foreligger iht. personvernforordningens art. 45, 1. ledd med Googles deltakelse i Privacy Shield. Dessuten har vi sluttet en avtale med Google Inc. (USA) om ordrebehandling etter personvernforordningens art. 28. Etter denne vil Google kun bruke all informasjon strengt etter formålet, for å evaluere bruken av vår nettside for oss og sette opp rapporter om nettsideaktivitetene.

Du kan til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke til retargeting på vår nettside, som du har gitt over vårt informasjonskapselbanner. Gjør dette ved å klikke på lenken i det følgende avsnittet. For å motsi enhetsoverskridende remarketing, gå til Googles internettside https://support.google.com/ads/answer/2662922 og endre dine innstillinger for personalisert reklame. Vær oppmerksom på at denne innstillingen eventuelt ikke virker på alle sluttenhetene. Hvis du bruker en sluttenhet med din Google-konto, blir pseudonyme kjennetegn ev. tilordnet din konto. Hvis du ikke ønsker dette, skal du logge deg av.

7.3.4. Facebook Custom Audience
Vi bruker „Facebook-pikselen“ fra Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („Facebook“). Med denne kan man forfølge adferden til brukere etter at de har sett eller klikket på en reklameannonse fra Facebook. Denne prosessen tjener til å vurdere effektiviteten av reklameannonser fra Facebook for statistikker og markedsforskningsformål og kan bidra til å optimalisere reklametiltak i fremtiden. De innsamlede data er anonyme for oss, de gir altså ingen slutninger om brukernes identitet. Data blir imidlertid lagret og behandlet av Facebook, slik at en forbindelse til den respektive brukerprofilen er mulig og Facebook kan bruke dataene for egne reklameformål, i samsvar med Facebooks retningslinjer for data (https://www.facebook.com/about/privacy/). Du kan gjøre det mulig for Facebook og deres partnere å sette inn annonser på og utenfor Facebook. Dessuten kan det lagres en informasjonskapsel på din datamaskin for disse formålene. Disse behandlingsprosessene skjer i henhold til personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav f for å optimalisere våre reklametiltak.

Hvis du ikke vil ha noen dataregistrering over Custom Audience, kan du deaktivere Custom Audiences her: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Du må da være påmeldt hos Facebook.

Velge bort reklame Facebook for personvernerklæring: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

7.4 Lotteri
Opplysninger som du gir i forbindelse med lotterier, bruker vi utelukkende for å fastslå og kontakte vinneren (personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav f). Vinneren får en skriftlig melding. Vi utelukker bruk av dine data for reklameformål. Vi sletter disse data straks etter at gevinsten er overlevert eller når du motsier bruk av dine data.

Hvis du har vunnet, offentliggjør vi dessuten med ditt samtykke navnet ditt på våre nettsider og i sosiale nettverk.

7.5 YouTube
Vi bruker innleggingsfunksjonen til YouTube for å vise og avspille videoer fra tilbyderen „YouTube“, som tilhører Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Da brukes den utvidede datavernmodusen som etter tilbyderens opplysninger ikke setter i gang noen lagring av brukeropplysninger før videoen/e blir avspilt. Når avspillingen av innlagte YouTube-videoer blir startet, bruker tilbyderen „YouTube“-informasjonskapsler for å samle opplysninger om brukeradferden. Etter opplysninger fra „YouTube“ tjener dette blant annet til å registrere videostatistikker, forbedre brukervennligheten og forhindre misbruk. Når du er pålogget hos Google, blir dine data direkte tilordnet din konto når du klikker på en video. Hvis du ikke ønsker noen tilordning med din profil hos YouTube, må du logge deg av før du aktiverer knappen. Google lagrer dine data (selv for brukere som ikke er pålogget) som bruksprofiler og vurderer dem. En slik vurdering skjer særlig i henhold til personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav f på grunnlag av Googles berettigede interesser i å vise personalisert reklame, markedsforskning og/eller behovsrettet utforming av deres nettside. Du har rett til innsigelse mot at disse brukerprofilene blir laget, utøvelsen av denne rettigheten må rettes til YouTube. Uavhengig av en avspilling av de innlagte videoene, blir det ved hver opphenting av denne nettsiden satt opp en forbindelse med Google-nettverket „DoubleClick“, noe som uten vår innflytelse kan utløse videre databehandling. Flere opplysninger om datavern hos „YouTube“ finnes i personvernerklæringen fra tilbyderen her: https://policies.google.com/privacy.


8. Dine rettigheter som bruker
 

Ved behandling av dine personrelaterte data gir personvernforordningen deg som nettsidebruker bestemte rettigheter:

8.1. Rett til opplysninger (personvernforordningens art. 15)
Du har rett til å forlange en bekreftelse om personrelaterte data som angår deg blir behandlet; hvis dette er tilfellet, har du rett til opplysninger om disse personrelaterte dataene og om de opplysningene som er detaljert oppført i personvernforordningens art. 15.

8.2. Rett til rettelser og sletting (personvernforordningens art. 16 og 17)
Du har rett til at uriktige personrelaterte data som angår deg omgående blir rettet, og ev. forlange at ufullstendige personrelaterte data blir komplettert. Du har dessuten rett til å forlange at personrelaterte data som angår deg omgående blir slettet, hvis en av de grunnene som er detaljert oppført i personvernforordningens art. 17 DSGVO gjelder, f.eks. når dataene ikke lenger er nødvendige for de formål som blir forfulgt.

8.3. Rett til innskrenkning av behandlingen (personvernforordningens art. 18)
Du har rett til å forlange innskrenkning av behandlingen, når en av de forutsetningene som er oppført i personvernforordningens art. 18 foreligger, f.eks. når du har innlevert innsigelse mot behandlingen, for den tiden en eventuell prøving varer.

8.4. Rett til dataoverførbarhet (personvernforordningens art. 20)
I visse tilfeller som er detaljert oppført i personvernforordningens art. 20, har du rett til å motta de personrelaterte data som angår deg i en strukturert, vanlig og maskinlesbar form, hhv. forlange at disse data blir overført til en tredjemann.

8.5. Rett til innsigelse (personvernforordningens art. 21)
Når det blir innsamlet data på grunnlag av art. 6, 1. ledd, bokstav f (databehandling for å ivareta berettigede interesser), har du av grunner som fremgår av din spesielle situasjon, til enhver tid rett til å innlevere en innsigelse mot behandlingen. Vi vil da ikke lenger behandle de personrelaterte dataene, hvis det ikke foreligger noen påviselig tvingende verneverdige grunner for behandlingen, som veier tyngre enn interessene, rettighetene og frihetene til den respektive personen, eller behandlingen tjener til å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettslige krav.

8.6. Rett til klage til en tilsynsmyndighet
I henhold til personvernforordningens art. 77 har du rett til å innlevere klage til en tilsynsmyndighet, hvis du mener at behandlingen av de personrelaterte data som angår deg bryter datavernrettslige bestemmelser. Klageretten kan særlig gjøres gjeldende hos en tilsynsmyndighet i medlemslandet der du har ditt oppholdssted, din arbeidsplass eller det stedet der den formodede overtredelsen fant sted.


9. Meldinger om forsendelsens tilstand
 

For at tjenesteyteren for forsendelsen skal kunne holde deg informert om leveringens tilstand og ev. treffe individuelle avtaler med deg, oversender vi din e-postadresse og telefonnummer til dem. Dette skjer ikke automatisk, men bare når du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til dette under bestillingsprosessen. Lovhjemmelen for databehandlingen er da personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav a. Forsendelsestjenesten bruker disse dataene kun for en rask forsendelse av varene og sletter dem etterpå. Du kan til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke ved å sende en e-post til info@bod.no.


10. Kontaktdata personvernombud
 

Personvernombudet i vår bedrift står gjerne til disposisjon for opplysninger eller forslag om personvern:

Dr. Uwe Schläger
datenschutz nord GmbH
Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de
E-post: office@datenschutz-nord.de
Telefon: +49 421 69 66 32 0

Innlogging for myBoD